Batın Ultrasonu Bilgilendirme

Tetkikin yapılabilmesi için hastanın en az 8 saattir aç olması gereklidir. Üst Abdomen Ultrasonu ile karın içinde bulunan karaciğer, safra kesesi, her iki böbrek, böbrek üstü bezleri, pankreas, orta hat damar yapıları, dalak, incelenmesi ile tamamlanan bir tetkiktir.

Pelvik Ultrason ile pelvik organlar değerlendirilir. Pelvik organlar kadınlarda mesane, uterus ve overler; erkeklerde mesane ve prostattır.