STENT, BALON VE BUJİ UYGULAMALARI

Stent, Balon ve Buji uygulamaları

Stent Uygulamaları
Gastrointestinal sistemin her bölgesinde darlıklar görülebilmektedir. Bu darlıklar, bazen kansere bağlı olabileceği gibi ülserlere, enfeksiyonlara ve çevre organların basılarına bağlı olarak da gelişebilir. İşte bu darlık bölgelerinin açılabilmesi için stent yerleştirilebilmektedir.

Bolon ve buji uygulaması
Özofagus (yemek borusu) dilatasyonu yemek borusunun herhangi bir nedenle daralmış olan kısmının değişik yöntemler kullanılarak genişletilmesidir. Bu işlem için çeşitli teknikler kullanılabilir. Günümüzde en sık tercih edilen yöntem endoskopik balon dilatasyonudur.


Balon Uygulaması

Buji uygulaması

Yemek borusunun darlıklarında dar bölgenin buji ve / veya balonla dilatasyonu (genişletilmesi) ilk seçilecek tedavi yöntemidir. Bu amaçla farklı ölçülerde buji ve balonlar kullanılır.
Bazı olgularda bir dilatasyon yeterli olurken ve uzun süreli bir düzelme sağlarken bazı olgularda dilatasyonların tekrarlanmasına gerek duyulur.
Dilatasyon sonrasında nadirde olsa kanama, yırtılma (delinme) ve enfeksiyon gelişimi gibi komplikasyonlar görülebilir.