ENDOSKOPİK GİRİŞİM VE BİYOPSİLER

Endoskopik Girişim ve Biyopsiler

Polipektomi
Gastrointestinal sistemin tüm bölgelerinde polip görülebilmektedir. Kanserleşme risklerinden ve çeşitli klinik semptomlara neden olmaları nedeniyle mutlaka çıkartılmalıdır. Bu lezyonların çıkartılması işlemine polipektomi denilmektedir. Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağı polipleri üst GİS endoskopisi, kolondaki polipler kolonoskopi işlemi sırasında çıkartılır.