Meme Hastalıkları ve Fibrokistik Hastalık

Meme hastalıkları genel olarak 3 grupta toplanır:

Memenin iyi huylu hastalıkları ve enfeksiyonları
Meme kanseri
Memenin gelişim anormallikleri.

Memenin en sık görülen hastalıkları iyi huylu kitleler ve fibro kistik hastalıktır. Her ne kadar fibro kistik meme dokusu bir hastalık olarak kabul edilmese de bu isim halen kullanılmaktadır. Memede tespit edilen kitlelerin onda dokuzu iyi huylu çıkmaktadır. Burada önemli olan kitle tespit edildiği zaman doğru tanının konulmasıdır. Bunun içinde mutlaka hekim kontrolü, gerekli tetkik ve biyopsiler yapılmalıdır.Memede en sık karşılaşılan iyi huylu kitle fibroadenomlardır. Kitlelerin % 80 ini oluştururlar. Genellikle genç kadınlarda görülür. Düzgün sınırlı ve hareketlidirler. Tedavisi cerrahi olarak çıkartılmasıdır.


Fibrokistik meme dokusu ve fibrokistler kadınların % 60 ında görülür.

Değişik boyutlarda (milimetrik veya birkaç santim) içi sıvı dolu keseciklerdir.

Bir kısmında (%10) kistler büyük boyutlara ulaşabilir. (makrokist)

Tanı büyük ölçüde ultrasonografi ile konur.

Basit kistlerde kansere rastlanmaz.

Büyük kısmında sadece yıllık takip yeterlidir.

Cerrahi tedavi gerektirmezler.

Kanser öncüsü veya kanser için risk faktörü değildirler.

Büyük kistlerde iğne ile boşaltma tedavisi yeterlidir, ancak tekrarlama oranı yüksektir.

Şüpheli veya nodül içeren kistlerde iğne biyopsisi veya açık biyopsi yapılabilir.

Çok yoğun ve ağrılı fibrokistik memelerde ilaç tedavisi yapılabilir.