Hemoroid (Basur)

Hemoroid (Basur)

Hemoroidal Hastalık nedir?
Hemoroidal doku doğuştan itibaren var olan damar yumağı yapısı ile anüsün çıkışında yastıkçık görevi gören bir dokudur. Hemoroidal dokudaki atardamar ve toplardamarlar arası direkt bağlantılar sayesinde bölge duyu sinirlerinin uyarılması ile oluşan hızlı kan toplanması sonucu istemsiz gaz ve sıvı çıkışını engellemeye yardımcı olur. 

Kalınbarsak duvarına hemoroidal dokuyu sabitleyen Park ligamanı denen bağ, çeşitli nedenlerle hasar görürse hemoroidal doku aşağı sarkmaya başlar. Damar yapısı ve dolaşımın bozulması ile de dokuda kan göllenir. İşte bu sarkma ve kan göllenmesi ile büyüme durumu hemoroidal hastalıktır. Oluşumunda anüsün çevresini saran iç ve dış kaslarda rol alırlar. 

Dışkılama sırasında dış kaslar kendi isteğimizle gevşerken iç kaslar otonomik olarak istemsiz bir şekilde ıkınma sonucu gevşerler. İç kaslar istirahat halinde anüsü kapatmak için istemsiz olarak kasılıdırlar. Bazı kişilerde özellikle stresli, kırılgan, sıkıntılı, üzüntülü kişilerde iç kas sıkılması artmış olabilir ve tuvalet sırasında tam gevşeme olmaz. Bu kişiler hemoroidal hastalığın oluşum nedeni olan kabızlık olmasa da zorlanarak dışkılarlar ve hemoroidal hastalık gelişir.

Hemoroidal hastalık iç ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılmaktadır. Deri ile kalın barsak arasındaki geçiş bölgesi olan (yaklaşık 3 cm içte) dişli çizginin üzerinden kaynaklananlar iç, altından kaynaklananlar ise dış hemoroidlerdir. Önemli olan iç hemoroidlerdir.4 derece olarak görülürler.

1. derecede; hemoroidal doku büyümüştür. Sadece endoskopi ile görülebilirler. Dışkı sonrasında kanama yakınması oluştururlar. 

2. derecede; büyümüş olan hemoroidal doku tuvalet sırasında aşağıya sarkar, tuvalet sonrası kendiliğinden normale döner. 

3. derecede; tuvalet sırasında dışarı sarkan hemoroidler ancak elle itilerek yerine konur. 

4. derecede; dışarı sarkmış olan hemoroidler normal pozisyona getirilemez.
Bu durumların dışında hemoroid dokusu içinde kan pıhtısının oluşması ile karşımıza akut tromboz çıkabilir. İlk 72 saatte ameliyat edilirler.
Makatta meme oluşması, kanama, akıntı, kaşıntı, ağrı(tromboz) ve dışkılama güçlüğü yakınmalar arasındadır. 

Tanı:
Hemoroidal hastalığın tanısı muayene ve endoskopi (sigmoidoskopi ve kolonoskopi) ile olur
.Hemoroidal hastalık ile benzer yakınmalara neden olabilecek diğer hastalıkları (Kanser, kolit vb.) ayırt etmek için mutlaka endoskopi yapılmalıdır. 

Tedavi:
1.ve 2.derecede: Tuvalet alışkanlığı düzenlenmesi, ilaç tedavisi, skleroterapi,band ligasyonu,infrared,HAL-dopler devaskülarizasyon

3.derecede: Band ligasyonu,HAL-dopler ile devaskülarizasyon,klasik cerrahi, Ligasure yada lazer ile cerrahi, De Longo yöntemi(Stapler)

4.derecede: Klasik Cerrahi, Ligasure ya da lazer ile cerrahi, De Longo tekniği(Stapler)


Sklero terapi 
Fenol ya da atoksi sklerol enjekte edilmesidir. Uygulaması basittir.  

İnfrared koagülasyon

Özel bir aletle çok sayıda yakarak kurutma işlemidir.

Bant ligasyonu 
Bu yöntem halk arasında sıklıkla bağlama yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemde hemoroidal doku vakumlanarak dokunun dibine lastik bant konmakta ve böylece dokunun dolaşımı bozularak düşmesi sağlanmaktadır. Sıklıkla 1. ve2. ve derecede kullanılır. Genelde birden çok seans tedavi gerekmektedir. 

Hemoroidektomi 
3. ve 4. derece hemoroidlerde uygulanır. Dış ve iç hemoroidler tamamen çıkarılmaktadır. 
Cerrahi Hemoroidektomi işlemi ligasure ya da lazer kullanarak kolaylaştırılabilir. Daha kansız ve daha ağrısız olduğu düşünülmektedir. Ancak maliyet çok artmaktadır.


[ De Longo tekniği ]
Tek kullanımlık stapler bir cihazla yapılır. Dişli çizginin yaklaşık 3 cm. üzerinden dairesel bir doku çıkarılmaktadır. Böylece sarkan hemoroidin normal pozisyona gelmesi sağlanmakta üst hemoroidal arterin (atar damar) en son dalları kesildiğinden iç ve dış hemoroidal dokuda kan miktarı azaltılmakta, böylece zamanla bu hemoroidal dokunun sönmesi sağlanmaktadır. 

Dişli çizginin1–2 cm üst kısmında ağrı algısı olmadığından ve hemoroidal dokuya herhangi bir işlem yapılmadığından operasyon sonrası hasta konforu son derece iyidir. Spinal ya da genel anestezi ile uygulanabilir. İşlem sonrasında hemen hiç ağrı hissedilmediğinden rahatlıkla günübirlik olarak uygulanabilir.

İLAÇ TEDAVİSİ
1. Aneljezik (ağrı kesici ) Kremler Ağrı kesici madde içeren kremler ağrıyı azaltırlar. Tedavi etmezler. 

2. Kortikosteroidli Pomadlar Hemoroidal dokudaki ödemi ve tahrişi düzeltirler. Yan etkileri yüzünden uzun süreli kullanımı önerilmemektedir.

3. Dışkıyı Yumuşatan İlaçlar 
Bağırsak içine sıvı çekerek dışkının yumuşamasını sağlarlar. Uzun süreli kullanımda giderek etkileri azalır. 

4. Kan Dolaşımı Düzenleyicileri
Toplardamar sisteminin basıncını düşüren ve dolaşımı kolaylaştıran etkiye sahiptirler. 

5. Oturma Banyosu

KORUNMA
Hemoroidal hastalıkta karşılaşılan en sık başlatan neden kabızlık ve ıkınmadır. Dışkının kıvamını yumuşatıcı diyet önlemleri, işlem görmüş gıdalardan kaçınılması; kepekli gıdaların tüketilmesi; bol sebze ve meyve yenmesi; acı, ekşi ve mayalı içeceklerden kaçınılarak günde 1,5–2 lt. den fazla sıvı alınması ve spor yapılması önerilmektedir. Ayrıca karın içi basıncı arttırıcı hastalıklar düzeltilmelidir.