Bilimsel Çalışmalar

 • KONGRE EN İYİ ÇALIŞMA ÖDÜLÜ 2001: Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilir mi? (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK, Dilek BİTİK, Şahsine TOLUNAY)
 • KONGRE EN İYİ ÇALIŞMA ÖZEL ÖDÜLÜ 2001: Meme kanseri izleminde bilgisayar kullanımı (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK)
 • 13. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ ANKARA EN İYİ ÇALIŞMA VE SUNUM ÖDÜL (2010)
 • 2007 9.MEME HST. KONG. BİLDİRİ ÖZETLERİ:
 • Meme lezyonlarının tanısında ince iğne ve core biyopsi kombinasyonu
 • AKSAZ Erol*, ATASOY Güven**, ÖNCEL Tayanç**, YAZICI Turay**, BİTİK Dilek***, İPEK Nuray****, YETGİN Emine****. *cerrahi onkoloji, ** genel cerrahi, *** patoloji, **** radyoloji.
 • MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA.
 • Genç meme kanserlerinde prognoz
 • AKSAZ Erol*, ÖNCEL Tayanç**, ATASOY Güven**, YAZICI Turay**, AYDEMİR Adil**, BİTİK Dilek***, İPEK Nuray****, YETGİN Emine****, YILDIRIM İbrahim*****, DEMİRAY Mutlu******.
 • cerrahi onkoloji*, genel cerrahi**, patoloji***, radyoloji****, radyasyon onkolojisi*****, medikal onkoloji******. MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA. Onkoloji Hastanesi, BURSA.
 • Meme koruyucu cerrahi olgularımız
 • AKSAZ Erol*, YAZICI Turay**, ÖNCEL Tayanç**, ATASOY Güven**, AYDEMİR Adil**. cerrahi onkoloji*, genel cerrahi**. MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA.
 • NAC sonrası aksiler diseksiyon sonuçları
 • AKSAZ Erol*, YAZICI Turay**, ÖNCEL Tayanç**, ATASOY Güven**, AYDEMİR Adil**, BAYER Sibel***. cerrahi onkoloji*, genel cerrahi**, patoloji***. MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA.
 • Onkoloji Hastanesi, BURSA.
 • Meme küçültme ameliyatları sonuçlarımız
 • YAZICI Turay**, ATASOY Güven**, AKSAZ Erol*, ÖNCEL Tayanç**, BİTİK Dilek***, BAYER Sibel***. *cerrahi onkoloji, ** genel cerrahi, *** patoloji. MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA. Onkoloji Hastanesi, BURSA.
 • Kadın sağlık personelinin MKC ye yaklaşımı
 • AKSAZ Erol*, AYDEMİR Adil**, YAZICI Turay**, ATASOY Güven**, ÖNCEL Tayanç**. *cerrahi onkoloji, ** genel cerrahi. MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA. Onkoloji Hastanesi, BURSA.
 • LH-RH analogu ile tamoksifen kombine hormonoterapi sonuçları
 • AKSAZ Erol*, ÖNCEL Tayanç**, ATASOY Güven**, YAZICI Turay**, AYDEMİR Adil**, DEMİRAY Mutlu***. cerrahi onkoloji*, genel cerrahi**, medikal onkoloji***. MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA.
 • Meme tüberkülozu
 • AYDEMİR Adil**, AKSAZ Erol*, YAZICI Turay**, ATASOY Güven**, ÖNCEL Tayanç**, BİTİK Dilek***. *cerrahi onkoloji, ** genel cerrahi, *** patoloji. MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA.
 • Onkoloji Hastanesi, BURSA.
 • Memenin lobüler kanserinin uterus metastazı
 • BİTİK Dilek*, KARTAL Sabri**, ATASOY Güven***, AKSAZ Erol****. *patoloji, ** jinekoloji, *** genel cerrahi, **** cerrahi onkoloji. Onkoloji Hastanesi, BURSA. MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA:
 • Erkekte paget meme kanseri
 • AKSAZ Erol*, ÖNCEL Tayanç**, ATASOY Güven**, YAZICI Turay**, AYDEMİR Adil**, BİTİK Dilek***, YETGİN Emine****. *cerrahi onkoloji, ** genel cerrahi, *** patoloji, **** radyoloji.
 • MAMER Cerrahi Merkezi, BURSA. Onkoloji Hastanesi, BURSA.
 • VIII. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (2005, İstanbul)
 • Genç meme kanseri olgularımız. (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Nuray İpek, Dilek Bitik)
 • Meme kanserli olgularımızın analizi (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Nuray İpek, Dilek Bitik)
 • Memede sistosarkoma filloides (Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Bülent Orhan)
 • Memede karsinosarkom (Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Bülent Orhan, Sibel Bayer)
 • Meme kanseri hastalarında ikinci primer tümör (Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Bülent Orhan)
 • Memenin papiller karsinomları (Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Arzu Salan)
 • Meme kanserli hastalarda sürrenal fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılması (Bülent Orhan, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • MEME SAĞLIĞI DERGİSİ 2005. Cilt 1-1. s:18-21
 • Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilir mi? (Prospektif 350 core biyopsi olgusunun İİAB ve açık biyopsilerle karşılaştırılması). AKSAZ E, ÖNCEL T, ATASOY G, İrgil C, YAZICI T, İpek N, Bitik D, Tolunay Ş.
 • VII. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (2003, Antalya)
 • Tamoksifen verilen meme kanserli 453 olguda endometrial değişiklikler ve alternatif hormonoterapi sonuçları (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • Memede iğsi hücreli hemanjioendotelioma (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • 350 core biyopsi ve iiab olgusunun değerlendirmesi (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • Tel işaretleme biyopsi sonuçlarımız (Nuray İPEK, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • Primer mastaljilerde tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçları (Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Turay YAZICI)
 • 1st CONGRESS OF THE WORLD SOCIETY FOR BREAST HEALTH (24-26 Eylül 2001, İstanbul)
 • Is age a prognostic factor for breast cancer (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Ceyhun İRGİL, Nuray İPEK, Emel İRGİL) Nipple discharge (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK, Dilek BİTİK, Sibel BAYER)
 • VI. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (22-23 Eylül 2001, İstanbul)
 • KONGRE EN İYİ ÇALIŞMA ÖDÜLÜ: Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilir mi? (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK, Dilek BİTİK, Şahsine TOLUNAY) KONGRE EN İYİ ÇALIŞMA ÖZEL ÖDÜLÜ: Meme kanseri izleminde bilgisayar kullanımı (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK) Dev meme tümörü (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK) Memede yabancı cisim (Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ) Juvenil meme hipertrofisi (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Ahmet AYTEKİN, Sibel BAYER) Memede primer liposarkom (Ceyhun İRGİL, Dilek BİTİK, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL) Erkeklerde meme kanseri (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Günay TANLAK, İbrahim YILDIRIM) Periareolar ve subareolar operasyonlarda meme başı fiksasyonu tekniği (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL) 37 Bilateral meme kanseri değerlendirmesi (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK) Meme kanserli olgularımızın genel değerlendirmesi (672 olgu) (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK, Dilek BİTİK) Ailesel meme kanseri (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Taner DURAK) Meme kanserli olgularımızda epidemiyolojik verilerin analizi (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ) Non-palpabl meme lezyonlarında tel işaretleme ile biyopsi sonuçlarımız (Nuray İPEK, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Dilek BİTİK) Meme kanserinde yeni tümör belirleyici: Sitokeratin 18 (Erol AKSAZ, Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Erhan SALANTUR, Melahat DİRİCAN) İntraduktal papillomlar (Erol AKSAZ, Nuray İPEK, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Dilek BİTİK) Benign meme kistlerinde etil alkol ile skleroterapi (Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Nuray İPEK)
 • EUROSURGERY 2000 (20-24 Haziran 2000, İstanbul)
 • Review of 26 bilateral breast cancer cases (Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Ceyhun İRGİL)
 • 4. ULUSAL ENDOSKOPİK - LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (4-6 Nisan 2000, İstanbul)
 • Laparoskopik kolesistektomide 4. giriş terkedilebilir mi? (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL)
 • IV. WORLD CONGRESS ON ADVANCES IN ONCOLOGY (7-9 EKİM 1999, Atina)
 • The evaluation of breast cancer cases at Oncology Hospital of Bursa (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL) The effectiveness of Vinorelbine - Epirubicine chemotherapy in the treatment of metastatic breast cancer (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL)
 • 1. ULUSAL TİROİD CERRAHİSİ KONGRESİ (6-9 EKIM 1999, Istanbul)
 • Tiroidektomi uyguladığımız olguların analizi (Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Ceyhun İRGİL) Tiroidit hastalarımızın retrospektif analizi (Tayanç ÖNCEL, Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY)
 • V. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (7-10 NISAN 1999, Istanbul)
 • Bursa'da 18 yaş ve üzeri kadınların kanser ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları (Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ)
 • Bilateral meme kanserleri - Update (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ)
 • Meme kanserli olgularımızın analizi (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL)
 • Multidisipliner özel meme merkezi (Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Ceyhun İRGİL) Metastatik meme kanseri tedavisinde Vinorelbine - Epirubicine kemoterapisinin etkinliği (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL) Palpabl meme karsinomlarının tanısında core biyopsi ve ince iğne aspirasyon sitolojisi (Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Dilek BİTİK, Yüksel OKUMUŞ) Lokal ileri meme kanseri olgularına yaklaşımımız - Panel (Güven ATASOY) Meme kisthidatiği (Dilek BİTİK, Yüksel OKUMUŞ, Güven ATASOY) İntraduktal papillomatozis olgusunda multisentrik insitu intraduktal karsinom (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Ümit KOÇAK)
 • 2. ULUDAĞ ONKOLOJI SEMPOZYUMU (1-3 KASIM 1997, Bursa)
 • Bilateral meme kanserleri (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ)