Nöbetçi Lenf Bezi Örneklemesi

Nöbetçi Lenf Bezi Örneklemesi

Meme kanserinin evresinin belirlenmesinde ve dolayısı ile yapılacak tedavi seçiminde koltuk altı lenf bezlerinin durumu büyük önem taşır. Bu nedenlede her meme kanseri ameliyatına koltuk altı lenf bezleri de katılmaktadır. Daha önceki yıllarda koltuk altı lenf bezleri tamamına yakın çıkartılıyordu. Bu ameliyata bağlı olarak kolda duyu ve kuvvet kaybı, ağrı, kolda ödem gibi birçok sorun oluşuyordu. Bunlar hastanın yaşamını olumsuz yönde etkiliyor ve kalitesini düşürüyordu.

Günümüzde bu işlemin yerine nöbetçi lenf bezi örneklemesi yöntemi geliştirildi. Bu yöntemde öncelikle memenin lenf sistemi radyoaktif madde veya mavi boya ile işaretlenir. Daha sonra bu maddelerin gittiği ilk lenf bezi yani nöbetçi lenf bezi bulunur ve çıkartılır. Lenf bezi patolojik yönden incelenir ve eğer tümör hücresi görülmez ise koltuk altı temiz kabul edilir. Böyle bir durumda tüm koltuk altı lenf bezlerinin çıkartılması gereksizdir. Sonuçta hasta bu işlemin zararlarından korunmuş olur. Ancak nöbetçi lenf bezinde tümör hücresi görülür ise yine de koltuk altını temizlemek gerekir.

Özellikle küçük ve erken evre meme kanserlerinde mutlaka uygulanmalıdır.